x

Fornifilia

Kraj
Město
Praktiky

Fornifilia

Fornifilia je praktika, při které se používá submisivní partner jako kusu nábytku. Dominanti obvykle používají lana, postroje nebo obojí, aby svázali své subíky do tvaru nábytku. Dominant jim může dát i roubík, takže jim je znemožněno mluvit, stejně jako tomu je u nábytku. Někdy dominanti nepoužívají, žedný typ postrojů a očekávají, že sub se do pozice nábytku dostane sám. V některých případech však dominant nemusí používat žádná omezení a očekává, že subinka bude pozici držet sama.

Termín fornifilia pochází ze starofrancouzského termínu furnir, což znamená vybavit, a řeckého slova philos, láska nebo přitažlivost. Vytvoření lidského stolu ze submisivního partnera na všech čtyřech je jednou z nejčastějších forem fornifilie. Jeho rovná záda mohou být použita, jako plocha k tomu, aby na ní dominant položil kus dřeva nebo skla, aby vytvořil efekt opravdového stolu. Někdy si sub lehne na záda a drží nějakou plochu na rukou a kolenech. Subík se také může stát podnožkou pro odpočinek nohou jejich doma. Submisiv může být také použit jako křeslo, na které se dominant posadí. Může být také věšákem na klobouky nebo oblečení. Fornifilie je extrémní froma BDSM, protože subíci jsou často pevně svázáni a očekává se, že zůstanou v klidu po dlouhou dobu, zatímco představují kus nábytku.

Dominanti často používají své subíky jako nábytek pro večírky, kterých se účastní další členové komunity BDSM. Tento typ večírků dominanti používají k předvedení svého otroka ostatním členům komunity. Zatímco aktivní partner se obvykle těší naprosté nadvládě, která pochází z fornifilie, submisivní partner se často také vzruší. Potěšení se často zvyšuje, když subjekt zůstává nehybný a doufá, že je někdo použije. Kvůli potenciálním rizikům by fornifilii měli zkoušet pouze zkušení praktici otroctví, kteří chápou limity svých partnerů.