x

Podmínky užití webového rozhraní pro uživatele

Tyto podmínky užití webového rozhraní pro uživatele (dále jen „podmínky“) se vztahují na užívání webového rozhraní www.dobryprivat.cz (dále jen „webové rozhraní“). Provozovatelem webového rozhraní je naše společnost:

Suprextime s.r.o., se sídlem nám. T. G. Masaryka 1281, 76001 Zlín

IČO: 08325600

DIČ: CZ08325600

Sp. Zn. C 113099/KSBR Krajský soud v Brně

Kontaktní telefon: +420 773 923 336

Adresa pro doručování: nám. T. G. Masaryka 1281, 76001 Zlín

Kontaktní e-mail: info@dobryprivat.cz

 

Podmínky užití webového rozhraní

Webové rozhraní slouží pro prezentaci služeb, které nabízejí registrovaní uživatelé webového rozhraní (inzerenti).

Podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti nás jako provozovatele plynoucí z  podmínek, dále náš vztah s Vámi jakožto uživatelem.

Práva a povinnosti stran se dále řídí podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní. V otázkách zde neupravených se vztahy mezi námi řídí právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

Vezměte prosím na vědomí, že odpovíte-li na prezentaci služeb zveřejněnou na webovém rozhraní, uzavíráte následně případnou smlouvu přímo s inzerentem. Obsah smlouvy a veškeré její náležitosti sjednáváte výlučně s inzerentem.

Upozorňujeme, že v žádném případě nevstupujeme do právních vztahů mezi Vámi a inzerentem a nejsme odpovědni za řádné plnění inzerenta.

Webové rozhraní je určeno pouze pro osoby starší 18 let. Potvrzením na webovém rozhraní stvrzujete, že jste starší 18 let a že jste se s těmito podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

Ochranu osobních údajů upravují Zásady ochrany osobních údajů umístněné na webovém rozhraní.

 

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 1.11.2023