x

Odstoupení od smlouvy

Formulář pro odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát:            Suprextime s.r.o. IČO: 08325600 DIČ: CZ08325600

 

Adresa pro doručování Adresa: nám. T. G. Masaryka 1281, 76001 Zlín

E-mail: info@dobryprivat.cz

Kontaktní telefon: +420 773 923 336

 

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží/o poskytnutí těchto služeb (*):

 

Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

 

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

 

Adresa spotřebitele/spotřebitelů

 

Datum

 

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán na listině)

 

 

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.