x

Perverz

Kraj
Město
Praktiky

Co to znamená být perverzní?

Jak se svět sexuality otevírá, na povrch čím dál více vyplouvají různé praktiky, které se mnohým mohou zdát perverzní a lidi, kteří se v nich vyžívají, nazývají jako pervers, perverzáky nebo zvrhlíky.

Jako perverzní je popisováno lidského chování, která se odchyluje od toho, co je považováno za normální. Tento termín může popisovat široké spektrum chování, avšak nejčastěji se používá k popisu sexuálního chování, které je považováno za zvláště abnormální, odpudivé nebo obsedantní. Perverze není to samé, jako deviace, která zahrnuje například i drobnou kriminalitu a perverze byla příliš silný výraz. Perverze je odborně nazývána paraphilia.

Panuje názor, že pojem perverze je subjektivní a jeho aplikace se liší v závislosti na jednotlivci. Jiný pohled se domnívá, že perverze je degradací objektivně pravdivé morálky. Jako perverzní nebo pervert byl označován v 17. století ten, který se odchýlil od obecně uznávané doktríny a byl označován za odpadlíka. V sexuálním smyslu se termín začal používat až později, a to na konci 19. století.

Jaké sexuální aktivity jsou považované za perverzní?

Podle WHO je vzrušení z oblíbeného kinku, sexuální fantazie nebo fetiše normou, kterou lze klasifikovat jako poruchu, pouze pokud naplnění této fantazie způsobuje bolest a utrpení sobě nebo dalším zúčastněným, nebo pokud se stane jediným možným způsobem, jak dosáhnout sexuálního vzrušení a uspokojení. V těchto případech to již není kink, ale perverze, kterou neprovádí kinkster, ale zvrhlík.

Způsobování psychické nebo fyzické bolesti nebo újmy lidem kolem vás je známkou zvrácenosti. Popis WHO implikuje absenci vzájemného souhlasu. Tento nedostatek souhlasu je důvodem, proč byly voyeurismus a exhibicionismus klasifikovány jako perverze.

Je více perverzních mužů než žen, nebo je to přibližně stejné?

Pokud jde o lidi s prokazatelnými parafiliemi a fetišemi, a tím myslíme v klinickém smyslu toho, že pro své sexuální uspokojení buď vyžadují, nebo jsou do značné míry závislí na něčem mimo normu, je to v drtivé většině mužský fenomén. Většina sexuologů se domnívá, že na každou parafilní ženu připadá 99 parafilních mužů.

Ženy jsou snadněji vzrušovány širším spektrem erotických podnětů než muži, u nichž je naopak pravděpodobnější specifický „typ“ osoby nebo sexuální aktivity, která je vzrušuje.

Co lidé mohu považovat za nejvíce perverzní ?

Je prakticky nemožné vybrat ty nejpodivnější, protože by jich několik mohlo být označeno, jako skutečně bizarních např. když člověk může dosáhnout orgasmu při laskání myši („musofilie“) nebo při válení se v kapradí („pteridománie“).

Jaké jsou nejčastější perverzní fantazie, které by většina chtěla zkusit?

Myzofilie

Vzruší vás někdo, kdo je špinavý a znečištěný. Může to zahrnovat špinavou košili, kalhotky nebo ručník. Preferujeme všichni tři.“ Tak nějak je nejhorší ten ručník.

Menofilie

Širší definice menofilie je vzrušení způsobené ženským menstruačním cyklem.

Naratofilie

Tato perverze je v běžné populaci docela běžná, aniž by byla považována za fetiš. Jde o vzrušení ze sprostých slov.

Auto-hemofetismus

Perverze krvácet se po celém těle partnera.

Emetofilie

Je láska ke zvracení.

Agalmatofilie

Vzrušení spojení s figurínami.

Dakryfilie

Vzrušení slzami nebo pláčem při sexu.

Laktofilie

Vzrušení z mateřského mléka.

Druhy pervers

Zvrhlíci mohou mít dva hlavní podtypy: zlomyslný, ale relativně neškodný a zlý druh, který „loví“ ostatní.

🔴 Streakers: Zvrhlíci, kteří mají zvyk běhat nebo se objevovat nazí na veřejnosti.

🔴 Peepers: Zvrhlíci, kteří rádi někoho bez jeho vědomí okukují při svlékání.

🔴 Chlípní: Jedinci, kteří mají znepokojivou posedlost sexem.

🔴 Násilníci: Velmi běžný druh zvrhlíků, kteří se dopustili znásilnění.

🔴 Zoofilové: Zvrhlíci, kteří projevují sexuální zájem o zvířata.

🔴 Nekrofilové: Zvrhlíci, kteří projevují sexuální zájem o mrtvoly.

🔴 Incestní: Zvrhlíci, kteří projevují sexuální zájem o ty, kteří jsou jim biologicky příbuzní (sourozenci, děti atd.).

Zdroje:

https://en.wikipedia.org/wiki/Perversion

https://www.jstor.org/stable/3812764

https://exploringyourmind.com/the-punishment-of-being-born-perverse/