x

publikováno: 25.08.2022

Masochismus

Masochismus nebo masochistický člověk je někdo, kdo nachází uspokojení prostřednictvím bolesti, degradace, sebeponížení nebo sebezapření k sobě samému. Masochismus je populárně spojován s BDSM; sexuální masochista je někdo, kdo má rád bolest jako součást sexuální aktivity, což může být považováno i za zdravé. Existují ale i méně zdravé druhy masochismu, které se projevují v osobním i pracovním životě lidí. Například psychologický masochista je někdo, kdo hledá způsoby, jak se mučit v každodenním životě.

Masochismus je sexuální fetiš, který zahrnuje opakující se, intenzivní, sexuální fantazie, nutkání nebo chování, které je stresující nebo bolestivé a může způsobit újmu samotnému jedinci nebo ostatním.

Sexuální masochismus se týká realizování nebo častého fantazírování o tom, že je jedinec bit, svázán, ponižován nebo jinak nucen trpět, což vede k sexuálnímu uspokojení.

Jeden specifický typ sexuálního masochismu se nazývá asfyxiofilie, kdy člověk získává sexuální uspokojení tím, že nemůže pořádně dýchat. Zatímco někteří lidé se této praxi věnují s partnery, jiní tomu dávají přednost, když jsou sami, a v důsledku toho může dojít i k náhodné smrti.

Příčiny

Neexistuje žádná všeobecně přijímaná teorie vysvětlující příčinu sexuálního masochismu, jedna teorie naznačuje, že tyto úchylky vznikají, když jsou některé sexuální fantazie zakazovány, a stávají se silnějšími, když jsou potlačovány. Jiná teorie naznačuje, že sadomasochistické chování je formou relaxace a útěku od vlastních myšlenek a umožňuje praktikujícímu vstoupit do něčeho, co připomíná meditativní stav.

Typy masochismu

Sexuální masochismus

Sexuální masochismus označuje sexuální praktiky těch, které vzrušuje mučení a ponižování. Sexuální vzrušení se nachází ve fyzickém utrpení. Masochismus se u téhož jedince obvykle vyskytuje doprovázený sadismem.

Ženský masochismus

„Ženský masochismus“ znamená získávání potěšení z psychického utrpení, bolesti způsobené sebou samým nebo jinými. Freud ve své eseji „Ženství“ z roku 1932 spojuje masochistické potěšení s těmi, kteří ztělesňují „ženské“ osobnostní rysy tradičně spojované se ženami, jako je pasivita a závislost.

Morální masochismus

Toto je druhá forma de sexualizovaného masochismu. Freud zavedl termín „morální masochismus“ v roce 1924, popisující stav mysli vycházející z nevědomého pocitu viny a uspokojený prostřednictvím utrpení, které takové pocity viny zmírňuje.

Morální masochisté mají potěšení z toho, že jsou trestáni nebo mučeni myšlenkami, osudem nebo Bohem, a ponížení, které pociťují ve svém životě, může nahradit sexuální aktivitu, jako je tomu u některých náboženských kultů. Sebe trestání má odvrátit pozornost nebo zmírnit pocity viny a jiné bolestivé emoční stavy.

Adaptivní masochismus

„Adaptivní masochismus“ tento typ masochismu zahrnuje adaptaci a postupnou schopnost dítěte tolerovat napětí, které je spojeno s opožděným získáním uspokojení svých potřeb.

Co je sadomasochismus?

Sadomasochismus je odvozen od sexuálního uspokojení ze způsobování fyzické bolesti nebo ponižování buď jiné osobě, nebo sobě samému. Více detailů se o tomto fetiši, můžete dočíst ve speciálním článku na našem webu!

Zdroje:

Aisenstein, M. (2021, March 6). Primal Erotogenic Masochism, Which I See As The Navel of Psychoanalytic Treatment. Presented at Boston Group for Psychoanalytic Studies, Boston, MA, United States. https://www.bgpsboston.org/

McWilliams, N. (1994). Psychoanalytic Diagnosis. New York, New York: Guilford.

Young-Bruehl, E. (1992). Freud on Women. New York: Norton.

rejza