x

publikováno: 25.08.2022

Sadomasochismus

Sadomasochismus lze definovat jako přijímání potěšení, často sexuální povahy, ze způsobení bolesti, strádání nebo ponížení. Způsobování bolesti druhým vede k sexuálnímu potěšení, zatímco simulace násilí v partnerském životě může sloužit k vyjádření dominance a posílit závislost na těchto praktikách, ale také posílit závislost vůči dominantnímu partnerovi.

Konsensuální sadomasochismus by neměl být zaměňován s akty sexuální agrese. Zatímco sadomasochisté vyhledávají bolest atd. v souvislosti s láskou a sexem, v jiných situacích tak nečiní a neodsouhlasenou agresi nebo zneužívání se jim příčí a neuznávají ho stejně jako ostatní. Obecně lze říci, že sadomasochisté nejsou psychopati a často právě naopak.

Sadomasochistické praktiky jsou velmi rozmanité. Jedna studie identifikovala čtyři samostatné skupiny: hypermaskulinitu*, způsobování a přijímání bolesti, fyzické omezení a psychické ponižování. Zajímavé je, že studie zjistila, že homosexuální muži inklinovali více k hypermaskulinitě, zatímco heterosexuální muži spíše k ponižování.

Sadomasochismus patří do skupiny sexuálních praktik, které se souhrnně nazývají BDSM. Je to zkratka spojující dohromady slova, jako jsou Bondage Discipline Sadism and Masochism. Je to souhrnný název pro erotické praktiky.

Jedná se o kompilát zkratek: BDSM=> B&D (poddajnost a výchova); D&S (dominance a submisivita); S&M (sadismus a masochismus).

Více si o BDSM můžete přečíst v samostatném článku na našem webu.

*Hypermaskulinita je termín pro zveličování mužského stereotypního chování, zdůrazňující fyzickou sílu, agresivitu a sexualitu.

Zdroj:

Burton Neel. (2020). The Psychology of Sadomasochism, (https://www.psychologytoday.com/us/blog/hide-and-seek/201408/the-psychology-sadomasochism).

rejza