x

publikováno: 24.01.2023

Rozkoš Bez Rizika

Sexypedie

Sexuální praktiky
Anální sex
BDSM
Erotické masáže
Klasický sex
Masturbace
Online sex
Orální sex
Petting
Roleplay
Skupinový sex

Rozkoš Bez Rizika

Tato nezisková organizace byla založena v roce 1992.

Hlavním cílem této organizace je snaha zlepšit postavení a snižování rizik, se kterými se sexuální pracovnice a pracovníci setkávají. Tato rizika se snažíme snižovat, zejména v oblasti sociálních služeb, terapeutických služeb a vybraných zdravotních vyšetřeních, jako jsou testy na HIV nebo syfilis.

Všechna tyto kroky pozitivně přispívají i k ochraně veřejného zdraví v ČR.

Organizace se zaměřuje hlavně na osoby pracující v sex byznyse, na, ty které nad vstupem do sexuálního byznysu zvažují, ale i na ty které v této oblasti již v minulosti pracovaly a musí v současné době řešit komplikace, spojené s touto oblastí podnikání.

Organizace se ovšem zaměřuje i na širokou veřejnost, u které se snaží šířit osvětu a prevenci.

Hlavní snahou a cílem organizace Rozkoš bez rizika je minimalizovat rizika, která postihují osoby z ohrožených skupin, jako skupiny s jinou národností nebo etnické příslušnosti. Tyto skupiny bývají nejčastěji ohroženy prací v sex byznysu. Snahou je pomoci klientům a klientkám nastavit si vlastní hranice, jak při práci, tak v osobním životě. Snížit rizikové sexuální chování při poskytování placených sexuálních služeb, prostituce apod. Dále je snahou prosadit jejich práva v oblasti poskytování sexuálních služeb, ale i zvýšit společenský respekt k osobám poskytující sexuální placené služby a zamezit stereotypům a stigmatům, se kterými se sexuální pracovníci a pracovnice setkávají. A v neposlední řadě snahou Rozkoše bez rizika je snížit šíření pohlavně přenosných chorob a infekcí, jak u osob pracujících v sex byznyse, tak u široké veřejnosti.

Snahou členů organizace je ovlivňovat legislativu, aby osoby pracující v sex byznyse nebyly ještě více omezovány a postihovány. Jejich snahou je prosadit zákonná opatření, která by respektovala práva sexuálních pracovnic a vycházela z jejich potřeb a zájmů, stejně tak se snaží zlepšit postavení a rovných práv žen v sex byznysu.

Realizujeme výzkumy a hojně publikujeme – provádíme šetření zaměřená např. na problematiku násilí v sex byznysu, postoje klientek R-R k legalizaci prostituce aj.

Jak konkrétně Rozkoš bez rizika pomáhá?

Zdravotně edukační činnost, testování na pohlavně přenosné choroby

🔴 Detailní informace o pohlavně přenosných infekcích, o možnostech nákazy a případné léčby

🔴 Jak provozovat bezpečný sex a sexuální praktiky

🔴 Jak předejít nechtěnému otěhotnění

🔴 Kompletní poradenství před i po testech

🔴 Testování na pohlavně přenosné infekce

🔴 Informace o prevenci a snižování negativních důsledků sex byznysu

Poradenství

Sociálně-právní

🔴 Pomoc v orientaci v systému sociálního zabezpečení (podmínky pro splnění nároku na sociální dávky)

🔴 Orientace v podmínkách pro získání nemocenského, důchodového pojištění

🔴 Pomoc při vyřizování občanství, pobytu v ČR

🔴 Poskytnutí kontaktů na další instituce např. azylová zařízení, bezplatné právní poradny

Psychosociální

🔴 Podpora při řešení osobních problémů (vztahové konflikty, psychické problémy a traumata, rozvodové a předrozvodové situace, oběť trestné činnosti)

🔴 Pomocná ruka matkám při výchově dětí, při zvládání problémových dětí (pedagogicko-psychologické poradny, docházka do školy, volnočasové aktivity)

🔴 Plánování rodičovství

🔴 Pomocná ruka při znovuzařazení nebo ustálení kontaktu s přirozeným sociálním prostředím

🔴 Poskytnutí kontaktů na psychologické služby (poradny, klinického psychologa, psychoterapeuty, svépomocné skupiny, mediační centra, krizová centra, …)

Finanční a proti dluhové

🔴 Pomoc ve snaze o vstup či udržení se na trhu práce

🔴 Pomoc v otázkách dluhů (informace k přefinancování půjček, podpora klienta při sjednávání splátkového kalendáře, během exekuce, konkursního řízení, podpora oddlužení v rámci insolventního řízení apod.)

Pracovní

🔴 Pomoc při hledání nového zaměstnání mimo oblast prostituce (sepsání životopisu, nácvik pohovoru atd.)

Právní

🔴 Právní podpora klientů a klientek v jejich individuálních

Terapie

🔴 Pomocná ruka při vyrovnávání se s prací v sex byznysu a pomoc při odchodu z tohoto odvětví

Mezi další akce Rozkoše bez rizika patří i akce pro veřejnost, při kterých nabízí testování na HIV a poradenství, přednášky a šíření osvěty a provoz ochotnického divadla ROZKOŠ, kde účinkují klientky, příznivci organizace a zaměstnanci.

Jaký je jejich etický kodex?

Pracovníci Rozkoše bez rizika jsou při své práci vázání etickým kodexem, kterým se musí nutně řídit. Mezi tyto principy patří:

🔴 Princip respektu a nehodnocení

Žádný ze zaměstnanců Rozkoše bez rizika nebude hodnotit ani soudit rozhodnutí klienta, který se pro práci v sex byznyse rozhodl, tak jako bude respektovat jejich životní styl. Chápou a respektují všechny, kteří vnímají prostituci/sexuální práci jako práci.

🔴 Princip empowermentu

Podporuje a posiluje klienty a klientky ve snaze si vytvořit osobní hranice a limity, jak v profesním životě, tak tom osobním. To například zahrnuje jaké typy služeb chce/nechce poskytovat.

🔴 Princip bezplatnosti

Služby, ať sociální, terapeutické jsou v rámci Rozkoše bez rizika bezplatné. Určitá zdravotní vyšetření, jako je test na HIV a syfilis, jsou poskytnuta zdarma všem klientkám/klientům, bez ohledu na to, jakou mají pojišťovnu.

🔴 Princip anonymity a nízkoprahovosti

Sociální služby i zdravotní vyšetření, jako jsou testy, mohou být poskytnuty buď zcela anonymně, nebo jen s minimem potřebných informací, které jsou nutné pro řešení jejich situace a pro poskytnutí dané služby. Sociální služby jsou takzvaně nízkoprahové, což znamená, že klient/ka se nemusí identifikovat žádným osobním dokladem, aby službu mohla čerpat. Osobní údaje, včetně kartičky pojištěnce jsou vyžadovány jen v určitých situacích, např. k využití zdravotních služeb Poradenských center Rozkoše bez rizika.

🔴 Princip důvěrnosti sdělení

Všichni zaměstnanci organizace mají povinnost zachovat mlčenlivost a organizace zajišťuje ochranu osobních a citlivých údajů klientely dle platných zákonů. Žádný ze sdělených údajů nebude bez souhlasu klienta/klientky sdělen další osobě.

🔴 Princip individuálního přístupu

V rámci organizace je ke každému klientovi či klientce přistupovánu samostatně. Zaměstnanci se snaží vyhovět individuálním potřebám každého jednoho z nich. Zjišťuje a zajišťuje konkrétní potřeby a domlouvají se jednotlivé body spolupráce společně s ustanovením cílů spolupráce. Vždy je snaha poskytnout takovou formu komunikace, aby jí dotyčná osoba rozuměla, v případě cizojazyčných mluvčí, je možné zajistit tlumočníka.

🔴 Princip poskytnutí služby v bezpečném prostředí centra R-R

Rozkoš bez rizika se vždy snaží všem svým klientům poskytnout bezpečné místo v poradenských centrech, kde jsou poskytovány jejich služby k zajištění individuálních potřeb. Do centra mají přístup pouze v ambulantní době pouze ženy. Muži se na poradenství objednávají dopředu. Otevírací doba centra je přizpůsobená pracovnímu rytmu cílové skupiny.

🔴 Princip dostupnosti poradenských služeb

Velmi důležitým principem Rozkoše bez rizika je i uvědomění, že ne všichni mají možnost dostat se do poradenských center. Organizace poskytuje sociální poradenství i on-line formou skrze internetové poradenství, které najdete na stránkách www.poradna-rr.cz.

Působnost organizace v rámci ČR

Rozkoš bez rizika působí a poskytuje službu „Terénní programy“ ve 13 krajích ČR (aktuálně nepůsobí v Plzeňském kraji). Tato služba je poskytována na scéně sex byznysu (kluby, priváty, venkovní stanoviště aj.), nebo v mobilní ambulanci.

Poradenská centra najdete v Praze, Brně, Ostravě a Českých Budějovicích.

Právní poradenství je poskytováno, jak v rámci „terénních programů“, tak poradenských centrech, ale i formou internetového poradenství.

Stejně tak zdravotní služby, jsou poskytovány v rámci „Terénních programů“, stejně tak v poradenských centrech.

Principy a práce, kterou Rozkoš bez rizika odvádí, jsou nám velice blízké, a jsme moc rádi, že takové organizace existuje. Myslíme si, že odvádí skvělou práci při poskytování pomoci těm, kteří ji potřebují nebo se nacházejí v tíživé životní situaci. Zároveň velmi pozitivně vnímáme jejich snahu šířit povědomí o sex byznyse i u široké veřejnosti a zlepšit tak celospolečenské vnímání pracovníků a pracovnic pracujících v tomto oboru.

Webové stránky: rozkosbezrizika.cz

Monika Červenková

Nikdy jsem se moc nestyděla, a to platí i o sexu. Copywritingu se věnuji již přes 10 let a bylo pro mě příjemným zpestřením, když jsem svůj blízký vztah k sexu a zájem o věci okolo něj, mohla přeměnit v kvalitní články. Bylo pro mě skoro až přirozené začít psát články o erotických a sexuálních tématech. Vždy se ráda něčemu novému přiučím, což mi psaní textů pro Dobryprivat.cz umožňuje a hlavně nově nabité znalosti v praxi ráda vyzkouším.
Monika Červenková


Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *