x

publikováno: 24.01.2023

Rozkoš Bez Rizika

Rozkoš Bez Rizika

Tato nezisková organizace byla založena v roce 1992.

Hlavním cílem této organizace je snaha zlepšit postavení a snižování rizik, se kterými se sexuální pracovnice a pracovníci setkávají. Tato rizika se snažíme snižovat, zejména v oblasti sociálních služeb, terapeutických služeb a vybraných zdravotních vyšetřeních, jako jsou testy na HIV nebo syfilis.

Všechna tyto kroky pozitivně přispívají i k ochraně veřejného zdraví v ČR.

Organizace se zaměřuje hlavně na osoby pracující v sex byznyse, na, ty které nad vstupem do sexuálního byznysu zvažují, ale i na ty které v této oblasti již v minulosti pracovaly a musí v současné době řešit komplikace, spojené s touto oblastí podnikání.

Organizace se ovšem zaměřuje i na širokou veřejnost, u které se snaží šířit osvětu a prevenci.

Hlavní snahou a cílem organizace Rozkoš bez rizika je minimalizovat rizika, která postihují osoby z ohrožených skupin, jako skupiny s jinou národností nebo etnické příslušnosti. Tyto skupiny bývají nejčastěji ohroženy prací v sex byznysu. Snahou je pomoci klientům a klientkám nastavit si vlastní hranice, jak při práci, tak v osobním životě. Snížit rizikové sexuální chování při poskytování placených sexuálních služeb, prostituce apod. Dále je snahou prosadit jejich práva v oblasti poskytování sexuálních služeb, ale i zvýšit společenský respekt k osobám poskytující sexuální placené služby a zamezit stereotypům a stigmatům, se kterými se sexuální pracovníci a pracovnice setkávají. A v neposlední řadě snahou Rozkoše bez rizika je snížit šíření pohlavně přenosných chorob a infekcí, jak u osob pracujících v sex byznyse, tak u široké veřejnosti.

Snahou členů organizace je ovlivňovat legislativu, aby osoby pracující v sex byznyse nebyly ještě více omezovány a postihovány. Jejich snahou je prosadit zákonná opatření, která by respektovala práva sexuálních pracovnic a vycházela z jejich potřeb a zájmů, stejně tak se snaží zlepšit postavení a rovných práv žen v sex byznysu.

Realizujeme výzkumy a hojně publikujeme – provádíme šetření zaměřená např. na problematiku násilí v sex byznysu, postoje klientek R-R k legalizaci prostituce aj.

Jak konkrétně Rozkoš bez rizika pomáhá?

Zdravotně edukační činnost, testování na pohlavně přenosné choroby

🔴 Detailní informace o pohlavně přenosných infekcích, o možnostech nákazy a případné léčby

🔴 Jak provozovat bezpečný sex a sexuální praktiky

🔴 Jak předejít nechtěnému otěhotnění

🔴 Kompletní poradenství před i po testech

🔴 Testování na pohlavně přenosné infekce

🔴 Informace o prevenci a snižování negativních důsledků sex byznysu

Poradenství

Sociálně-právní

🔴 Pomoc v orientaci v systému sociálního zabezpečení (podmínky pro splnění nároku na sociální dávky)

🔴 Orientace v podmínkách pro získání nemocenského, důchodového pojištění

🔴 Pomoc při vyřizování občanství, pobytu v ČR

🔴 Poskytnutí kontaktů na další instituce např. azylová zařízení, bezplatné právní poradny

Psychosociální

🔴 Podpora při řešení osobních problémů (vztahové konflikty, psychické problémy a traumata, rozvodové a předrozvodové situace, oběť trestné činnosti)

🔴 Pomocná ruka matkám při výchově dětí, při zvládání problémových dětí (pedagogicko-psychologické poradny, docházka do školy, volnočasové aktivity)

🔴 Plánování rodičovství

🔴 Pomocná ruka při znovuzařazení nebo ustálení kontaktu s přirozeným sociálním prostředím

🔴 Poskytnutí kontaktů na psychologické služby (poradny, klinického psychologa, psychoterapeuty, svépomocné skupiny, mediační centra, krizová centra, …)

Finanční a proti dluhové

🔴 Pomoc ve snaze o vstup či udržení se na trhu práce

🔴 Pomoc v otázkách dluhů (informace k přefinancování půjček, podpora klienta při sjednávání splátkového kalendáře, během exekuce, konkursního řízení, podpora oddlužení v rámci insolventního řízení apod.)

Pracovní

🔴 Pomoc při hledání nového zaměstnání mimo oblast prostituce (sepsání životopisu, nácvik pohovoru atd.)

Právní

🔴 Právní podpora klientů a klientek v jejich individuálních

Terapie

🔴 Pomocná ruka při vyrovnávání se s prací v sex byznysu a pomoc při odchodu z tohoto odvětví

Mezi další akce Rozkoše bez rizika patří i akce pro veřejnost, při kterých nabízí testování na HIV a poradenství, přednášky a šíření osvěty a provoz ochotnického divadla ROZKOŠ, kde účinkují klientky, příznivci organizace a zaměstnanci.

Jaký je jejich etický kodex?

Pracovníci Rozkoše bez rizika jsou při své práci vázání etickým kodexem, kterým se musí nutně řídit. Mezi tyto principy patří:

🔴 Princip respektu a nehodnocení

Žádný ze zaměstnanců Rozkoše bez rizika nebude hodnotit ani soudit rozhodnutí klienta, který se pro práci v sex byznyse rozhodl, tak jako bude respektovat jejich životní styl. Chápou a respektují všechny, kteří vnímají prostituci/sexuální práci jako práci.

🔴 Princip empowermentu

Podporuje a posiluje klienty a klientky ve snaze si vytvořit osobní hranice a limity, jak v profesním životě, tak tom osobním. To například zahrnuje jaké typy služeb chce/nechce poskytovat.

🔴 Princip bezplatnosti

Služby, ať sociální, terapeutické jsou v rámci Rozkoše bez rizika bezplatné. Určitá zdravotní vyšetření, jako je test na HIV a syfilis, jsou poskytnuta zdarma všem klientkám/klientům, bez ohledu na to, jakou mají pojišťovnu.

🔴 Princip anonymity a nízkoprahovosti

Sociální služby i zdravotní vyšetření, jako jsou testy, mohou být poskytnuty buď zcela anonymně, nebo jen s minimem potřebných informací, které jsou nutné pro řešení jejich situace a pro poskytnutí dané služby. Sociální služby jsou takzvaně nízkoprahové, což znamená, že klient/ka se nemusí identifikovat žádným osobním dokladem, aby službu mohla čerpat. Osobní údaje, včetně kartičky pojištěnce jsou vyžadovány jen v určitých situacích, např. k využití zdravotních služeb Poradenských center Rozkoše bez rizika.

🔴 Princip důvěrnosti sdělení

Všichni zaměstnanci organizace mají povinnost zachovat mlčenlivost a organizace zajišťuje ochranu osobních a citlivých údajů klientely dle platných zákonů. Žádný ze sdělených údajů nebude bez souhlasu klienta/klientky sdělen další osobě.

🔴 Princip individuálního přístupu

V rámci organizace je ke každému klientovi či klientce přistupovánu samostatně. Zaměstnanci se snaží vyhovět individuálním potřebám každého jednoho z nich. Zjišťuje a zajišťuje konkrétní potřeby a domlouvají se jednotlivé body spolupráce společně s ustanovením cílů spolupráce. Vždy je snaha poskytnout takovou formu komunikace, aby jí dotyčná osoba rozuměla, v případě cizojazyčných mluvčí, je možné zajistit tlumočníka.

🔴 Princip poskytnutí služby v bezpečném prostředí centra R-R

Rozkoš bez rizika se vždy snaží všem svým klientům poskytnout bezpečné místo v poradenských centrech, kde jsou poskytovány jejich služby k zajištění individuálních potřeb. Do centra mají přístup pouze v ambulantní době pouze ženy. Muži se na poradenství objednávají dopředu. Otevírací doba centra je přizpůsobená pracovnímu rytmu cílové skupiny.

🔴 Princip dostupnosti poradenských služeb

Velmi důležitým principem Rozkoše bez rizika je i uvědomění, že ne všichni mají možnost dostat se do poradenských center. Organizace poskytuje sociální poradenství i on-line formou skrze internetové poradenství, které najdete na stránkách www.poradna-rr.cz.

Působnost organizace v rámci ČR

Rozkoš bez rizika působí a poskytuje službu „Terénní programy“ ve 13 krajích ČR (aktuálně nepůsobí v Plzeňském kraji). Tato služba je poskytována na scéně sex byznysu (kluby, priváty, venkovní stanoviště aj.), nebo v mobilní ambulanci.

Poradenská centra najdete v Praze, Brně, Ostravě a Českých Budějovicích.

Právní poradenství je poskytováno, jak v rámci „terénních programů“, tak poradenských centrech, ale i formou internetového poradenství.

Stejně tak zdravotní služby, jsou poskytovány v rámci „Terénních programů“, stejně tak v poradenských centrech.

Principy a práce, kterou Rozkoš bez rizika odvádí, jsou nám velice blízké, a jsme moc rádi, že takové organizace existuje. Myslíme si, že odvádí skvělou práci při poskytování pomoci těm, kteří ji potřebují nebo se nacházejí v tíživé životní situaci. Zároveň velmi pozitivně vnímáme jejich snahu šířit povědomí o sex byznyse i u široké veřejnosti a zlepšit tak celospolečenské vnímání pracovníků a pracovnic pracujících v tomto oboru.

Webové stránky: rozkosbezrizika.cz

Monika Červenková

Nikdy jsem se moc nestyděla, a to platí i o sexu. Copywritingu se věnuji již přes 10 let a bylo pro mě příjemným zpestřením, když jsem svůj blízký vztah k sexu a zájem o věci okolo něj, mohla přeměnit v kvalitní články. Bylo pro mě skoro až přirozené začít psát články o erotických a sexuálních tématech. Vždy se ráda něčemu novému přiučím, což mi psaní textů pro Dobryprivat.cz umožňuje a hlavně nově nabité znalosti v praxi ráda vyzkouším.
Monika Červenková


Kristýna je Online

Fotografie - KristýnaVěk: 21

Chci to a pořádně!! Udělej mi to jak se ti to líbí a nebudeš litovat.

Zavolej mi na 909555555 a zadej kód 128 Pošli SMS ve tvaru DP KRISTYNA na číslo 9095535

Monika je Online

Fotografie - MonikaVěk: 23

Hrozně ráda se dívám, jak si to chlap dělá a sama si hraji se svojí mušličkou. Čekám až mi ho tam vrazíš a spolu se krásně vystříkáme.

Zavolej mi na 909555555 a zadej kód 126 Pošli SMS ve tvaru DP MONIKA na číslo 9095535

Darja je Online

Fotografie - DarjaVěk: 22

Jemně ti projedu rty po tvém žaudu a začnu sát jako divá. Cítím, že už brzy budeš a proto začínám zrychlovat tempo a chci, abys mi to všechno vystříkal do pusy.

Zavolej mi na 909555555 a zadej kód 131 Pošli SMS ve tvaru DP DARJA na číslo 9095535
Cena hovoru je 55 Kč/min, maximální délka hovoru je 21 minut, cena 1 sms v sms chatu je 35 Kč. Určeno pouze pro starší 18 let. Technicky zajišťuje TOPIC PRESS s.r.o., info@topicpress.cz, Podmínky služby.

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *