x

publikováno: 14.03.2023

Rozhovor s organizací Rozkoš bez rizika

1. Jaký byl váš impuls k tomu, abyste opustila akademickou sféru a začala se věnovat problematice okolo prostituce naplno?

Jak odpovídá Hana Malinová, zakladatelka a ředitelka organizace ROZKOŠ bez RIZIKA: „V té době jsem byla ve výzkumné, ne akademické, sféře, ve Výzkumném ústavu ministerstva práce a sociálních věcí. I když to byla práce velmi zajímavá, tak mě příliš nenaplňovala. Pro jsem se rozhodla přejít od teorie k „zelenému stromu života“. V té době jsem viděla tři závažná nebezpečí – od roku 1985 se v ČR vyskytuje HIV a následně AIDS a k prostituční scéně patří. Dále neprofesionalita žen, které se nechránily, netrvaly na bezpečném sexu, neuvědomovaly si rizika s placeným sexem spojená. Tím posledním byla absence instituce, organizace věnující se této problematice. Proto jsem se rozhodla a společně se dvěma sexuálními pracovnicemi založila organizaci ROZKOŠ bez RIZIKA.“

2. Pole působnosti vaší organizace je poměrně rozsáhlé. Můžete mi ve stručnosti říct, o jaké služby je největší zájem? A kolik lidí pro vás v současné době přibližně pracuje.

Cílovou skupinu služeb R-R tvoří osoby starší 18 let (včetně), které poskytují, poskytovaly nebo zvažují poskytovat placené sexuální či erotické služby. Poskytujeme sociální a zdravotní služby pro naši cílovou skupinu.

Na první příčce našich statistických údajů je nepříznivá sociální situace v oblasti zdraví. Zdraví je pro každého z nás prioritou. O to víc je potřeba pomoci s odbornou edukací preventivním poradenstvím těm osobám, jejichž zdraví může být ohroženo. Prevence je důležitý nástroj péče. V otázkách zdraví je také důležitá včasná diagnóza a léčba pohlavně přenosných infekcí. Proto distribuujeme prostředky prevence, které v kombinaci se správnou edukací pomáhají snížit rizika spojená s prací v sexbyznysu.

Dalším často se opakujícím tématem je bezpečí. Naši klienti a klientky jsou vystavováni rizikovým sexuálním praktikám, které jsou často spojeny se špatnými pracovními podmínkami. Mohou být také vystaveni různým formám násilí, ať už ze strany zákazníků, nebo manažerů, majitelů klubů či kolegyň. Pomáháme klientkám a klientům s nastavováním hranic a s eliminací míry ohrožení prostřednictvím psychosociálního poradenství, sdílením a podporou. Dalšími tématy, kterým se věnujeme, jsou např. finance, dluhy, bydlení, zaměstnání, oběti násilí a trestné činnosti, závislosti, vztahy a rodičovské kompetence.

R-R působí ve 13 krajích v ČR. Máme 4 poradenská centra a zázemí back officu v Praze. V rámci multidisciplinární spolupráce má R-R přibližně 50 zaměstnanců na různé typy pracovních poměrů a úvazků a také spolupracujeme i s externisty.

3. Jak hodně ovlivnila současná situace (válka na Ukrajině, vysoké ceny potravin, energetická krize) počet žen, které začaly pracovat v sex byznysu?

Každý krize s sebou přináší dopady. R-R však neeviduje rapidní nárůst žen ,které vstupují z důvodu krize do sexbyznysu.

4. Když se vrátíme k válce, od začátku války jsme zaznamenali spoustu zkušeností od holek, zejména potom v Praze, že se v sex byznyse začal vyskytovat vysoký počet Ukrajinek, které začaly takto pracovat. Máte i vy zkušenosti i s Ukrajinkami, popřípadě Ukrajinci, kteří se rozhodli kvůli odchodu z vlasti pracovat v sex byznyse? A myslíte si, že to bude mít nebo už má vliv, na sex byznys v Česku?

S ženami ukrajinské národnosti se v rámci naší terénní práce setkáváme průběžně po celou dobu působení naší organizace. Nemáme zatím relevantní data, že by ženy z Ukrajiny vstupovaly do sexbyznysu z důvodu válečného konfliktu. Spíše se setkáváme s ženami, které už zkušenosti v oblasti poskytování placených sexuálních služeb mají a na území ČR opět vstoupily do sexbyznysu.

5. V jednom z rozhovorů jste uvedla, že na Ukrajině je až 11 krát více HIV pozitivních případů. Neobáváte se, že počty nakažených u nás vzrostou?

Šíření HIV na Ukrajině mělo jiný průběh, zatímco u nás probíhalo zejména v gay komunitě, tak tam to bylo hlavně u intravenózních uživatelů drog. Takže zcela odlišný průběh a limitovaný jinými okolnostmi, mimo jiné i cenou narkotik. Místní drogově závislí neměli tendenci se stěhovat do zemí, kde drogy byly podstatně dražší. Nyní je situace jiná, stěhují se sem z 85% lidé, kteří o své HIV pozitivitě vědí a chtějí pokračovat v léčbě, což jim není na Ukrajině umožněno, zejména z důvodu války. Nám se zvýšila spíše v době covid, kdy se více riskovalo a národ se utápěl ve fatalismu a pocitu, že stejně nemůžeme nic ovlivnit.

6. Kolik měsíčně provedete testu na pohlavně přenosné infekce a mají čísla nakažených spíše stoupající nebo klesající tendenci?

Vyšetření provádíme na různé druhy PPI.  Např. na HIV měsíčně provedeme průměrně 170 rychlotestů a cca 50 vyšetření z plné krve osobám pracujícím v sexbyznysu. Dále také testujeme v rámci ochrany veřejného zdraví i veřejnost při nárazových akcí. Tyto data jsou v našich výročních zprávách.

Otázka počtu nakažených je regionální téma např. v Jihomoravském kraji evidujeme nárůst počtu nakažených oproti jiným krajům. Konkrétní regionální specifika jsou téže dostupné v našich výročních zprávách.

7. Snažíte se mezi Ukrajinci šířit povědomí o vaší organizaci, aby věděli, na koho se mohou obrátit? Jak konkrétně je vyhledáváte?

Monitoring potenciálních klientů a služby R-R poskytujeme našim klientům ve stejném rozsahu bez ohledu na národnost.

8. Museli jste zřídit nějaká nová centra, která vám pomáhají v komunikaci s nimi?

Zajistili jsme spolupráci s tlumočníky. Žádná nová centra jsme nezřizovali.

9. Mají Ukrajinky nebo Ukrajinci pracující jako sexuální pracovníci/e nárok na bezplatný test na sexuálně přenosné infekce?

Ano, bezplatně testujeme za pomoci rychlotestů.

10. Nesetkáváte se s nárůstem případů spáchaného násilí na sexuálních pracovnicích právě z Ukrajiny?

Zatím na tuto otázku nemáme relevantní data. V roce 2023 budeme provádět výzkum zaměřený na problematiku násilí. Získaná data budeme prezentovat na podzim roku 2023.

11. Když se zastavíme u toho násilí, jakou máte zkušenost s reakcemi policie, když přijde pracovnice, která pracuje v sex byznyse nahlásit trestní čin, který na ní byl spáchán. Je snaha to vůbec řešit?

Policie má své pracovní postupy dány legislativou, které musí dodržovat. Není na nás, abychom hodnotili jejich práci. Ale s Policií ČR spolupracujeme zejména v případech, kdy máme podezření na páchání přestupku či trestné činnosti proti našim klientkám a klientům.

12. Za současné situace je tu i mnoho mladých Ukrajinců, kteří vyhledávají sexuální služby, ale z naší zkušenosti je mnoho holek vyloženě odmítá. Máte nějaké případy od holek z praxe, jestli jsou opravdu, jako zákazníci problematičtí?

Naše služby nejsou mířeny na zákazníky našich klientek, proto na tuto otázku nemáme relevantní odpověď.

13. Jak byste zhodnotila vývoj v sex byznysu za celou dobu existence vaší organizace. Změnilo se vše k lepšímu, nebo jsou zde nějaká stinná místa, která se spíše změnila k horšímu?

Asi se k horšímu změnila ekonomická situace žen. Zatímco v 90. let a na počátku milénia jsme měli kolem 45 % cizinek, tak v průběhu dalších let to číslo klesalo a Češky je nahradily. Ty se snažily udržet nebo si zajistit alespoň nějakou lepší životní úroveň. Proto do sexbyznysu vstupovalo stále více žen, které se potýkaly s chudobou, a to především matky se dvěma a více dětmi. Ženy ze zahraničí spadaly pod gangy, přerozdělování peněz bylo pro samotné ženy naprosto nevyhovující, protože věděly, kolik si vydělaly a kolik ve skutečnosti dostávaly. Proto také odcházely. Dále to byla emancipace, i když ne na pouliční scéně, tam je situace stále velmi riziková, je tam vysoký stupeň násilí, distribuce drog a přes ně nucení k prostituci. Něco se změnilo, ale že by to bylo lepší, to ne, je to jiné. Vyhláška z roku 2007 umožňovala řadě měst velkou regulaci prostituční scény a poměrně razantně pouliční scénu poznamenala, ale v době covid to byla jediná možnost, jak si vydělat, protože zde byly rozestupy, roušky a stala se tak jediná, která fungovala. To ale znamenalo větší příliv peněz a opětovné nalákání manažerů, jak si pasáci říkají. Rozvinul se obchod s ženami za účelem sexuálního vykořisťování a situace se zase zhoršila. My to pozorujeme na záchytech vážných infekčních onemocnění – HIV, syfilida a hepatitida typu C.

Monika Červenková

Nikdy jsem se moc nestyděla, a to platí i o sexu. Copywritingu se věnuji již přes 10 let a bylo pro mě příjemným zpestřením, když jsem svůj blízký vztah k sexu a zájem o věci okolo něj, mohla přeměnit v kvalitní články. Bylo pro mě skoro až přirozené začít psát články o erotických a sexuálních tématech. Vždy se ráda něčemu novému přiučím, což mi psaní textů pro Dobryprivat.cz umožňuje a hlavně nově nabité znalosti v praxi ráda vyzkouším.
Monika Červenková


Romana je Online

Fotografie - RomanaVěk: 20

Chci to a pořádně!! Udělej mi to jak se ti to líbí a nebudeš litovat.

Zavolej mi na 909555555 a zadej kód 135 Pošli SMS ve tvaru DP ROMANA na číslo 9095535

Blanka je Online

Fotografie - BlankaVěk: 20

Pro mě není problém piss, anál, orál, výprasky, kaviár, kůže… Čekám na tvoji zprávu, tvoje přání jsou mé rozkazy.

Zavolej mi na 909555555 a zadej kód 125 Pošli SMS ve tvaru DP BLANKA na číslo 9095535

Táňa je Online

Fotografie - TáňaVěk: 20

Nejdříve ti pořádně nařežu, protože nic jiného si nezasloužíš ty parchante jeden a pokud budeš poslouchat na slovo a vydržíš moje urážky a nadávky, možná ti dovolím mi vylízat kundičku.

Zavolej mi na 909555555 a zadej kód 444 Pošli SMS ve tvaru DP TANA na číslo 9095535
Cena hovoru je 55 Kč/min, maximální délka hovoru je 21 minut, cena 1 sms v sms chatu je 35 Kč. Určeno pouze pro starší 18 let. Technicky zajišťuje TOPIC PRESS s.r.o., info@topicpress.cz, Podmínky služby.

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *